Vykonávací predpis
členstvo v občianskom združení

Zverejnenie: 16. 1. 2020
Platnosť: od 30. 1. 2020

Určenie riadnych členov

Členovia OZ k 31. 12. 2019 sú automaticky považovaní za riadnych členov. Členovia, ktorí vstúpia do OZ od 1. 1. 2020 sú spolupracujúci členovia v zmysle Čl. 3, ods. 3 stanov.

Podmienky pre stanovenie riadneho člena

 • podľa Čl. 3, ods. 2 stanov – riadneho člena navrhuje výkonný výbor a schvaľuje ho členská schôdza,
 • aktívna účasť aspoň na polovici (z cca. 10) akcií počas roka,
 • v prípade zániku riadneho členstva, pri opätovnom prihlásení sa stáva spolupracujúcim členom a musí opätovne splniť podmienky pre stanovenie za riadneho člena.

Členské

 • výška – 20€ / rok
 • platnosť – 1. 1.- 31. 1. nasledujúceho roka
 • splatnosť – 31. 1.
 • členské je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet číslo:
  SK72 8330 0000 0029 0088 3610 (BIC FIOZSKBA)
 • platbu v CZK je možné uhradiť na číslo účtu 2900883610/2010 (FIO banka)
  •  pri prepočte sa použije aktuálny kurz voči EUR (Predaj EUR podľa stránky https://www.fio.cz) a výsledná suma je zaokrúhlená na celé koruny smerom nahor.

Staňte sa Členom a Objavte Nový Svet

Vitajte v komunite Working Retriever SK!

Pred začatím vyplňovania prihlášky si, prosím, prečítajte Stanovy nášho klubu a Vykonávací predpis členstva, aby ste sa uistili, že naša komunita je pre vás tá pravá.

Detaily členského poplatku:

 • Výška ročného poplatku: 20€
 • Platnosť členstva: Od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.
 • Splatnosť poplatku: 31. januára, alebo ihneď po podaní prihlášky počas roka.

Možnosti platby:

 • Platba v hotovosti: Možná na našich klubových podujatiach alebo stretnutiach.
 • Bezhotovostný prevod:
  • Pre platby v EUR:
   • IBAN: SK72 8330 0000 0029 0088 3610
   • BIC: FIOZSKBA
  • Pre platby v CZK:
   • Číslo účtu: 2900883610/2010 (FIO banka)
   • Poznámka: Výmenný kurz na EUR bude založený na aktuálnom predajnom kurze (dostupnom tu). Konečná suma bude zaokrúhlená nahor na najbližšiu celú korunu.

QR Platba

S prihláškou pokračujte len v prípade, že ste si prečítali a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami.

Email
Titul
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Trvalý pobyt
Telefónne číslo
Som majiteľom plemena
Občianstvo
Som
SPZ - Slovenský poľovnícky zväz